Βιβλιογραφία

Varieties of Anti-Fascism. Britain in the Inter-War Period

Συντάκτης

Copsey, Nigel; Olechnowicz, Andrzej (ed.)

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Palgrave Macmillan

Τοποθεσία

Απόσπασμα