Βιβλιογραφία

Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος: η Αιτωλοκαρνανία στη δεκαετία 1940-1950

Συντάκτης

Μπάδα, Κωνσταντίνα; Σφήκας, Θανάσης Δ.

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Παρασκήνιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα