Βιβλιογραφία

Απ’ την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο

Συντάκτης

Ριζάς, Σωτήρης

Έτος Δημοσίευσης

2011

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Καστανιώτης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα