Βιβλιογραφία

ΠΑΟ Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις, Ιστορία και προσφορά της εις την Εθνικήν Αντίστασιν 1941 –1945

Συντάκτης

Φροντιστής, Αθανάσιος

Έτος Δημοσίευσης

1977

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα