Βιβλιογραφία

Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967

Συντάκτης

Παπαδημητρίου, Δέσποινα

Έτος Δημοσίευσης

2006

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Σαββάλας

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά