Βιβλιογραφία

Μνημεία της λήθης. Ίχνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Συντάκτης

Δρουμπούκη, Άννα Μαρία

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πόλις

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα