Βιβλιογραφία

“Historical Memory in Post-Cold War Europe”

Συντάκτης

Kiss, Csilla

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

The European Legacy

Σελίδες

419-432

Τεύχος

4

Τόμος

19

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά