Βιβλιογραφία

«Διαμορφώνοντας την κινηματογραφική αφήγηση για τη δεκαετία του '40. Αναπαραστάσεις της δεκαετίας του '40 στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 μέχρι το 1949»

Συντάκτης

Ανδρίτσος, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Μ. Λυμπεράτος, Π. Παπαστράτης (επιμ.), Αριστερά και Αστικός Πολιτικός Κόσμος

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιόραμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα