Νομοθέτημα

AN 1324/1949 - Περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου

Ημερομηνία

26/11/49

Φ.Ε.Κ.

326

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία