Νομοθέτημα

Ν 1043/1980 - Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της «περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας»

Ημερομηνία

16/04/80

Φ.Ε.Κ.

87

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία