Ευεργέτημα

Παραχώρηση εκμετάλλευσης περιπτέρων, καφενείων, κυλικείων, κουρείων και αναψυκτήριων

Σχετικά Νομοθετήματα