Νομοθέτημα

ΝΔ 412/1970 - Περί συνταξιοδοτήσεως των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης

Ημερομηνία

20/01/70

Φ.Ε.Κ.

14

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία