Νομοθέτημα

AN 1855/1951 - Περί συνταξιοδοτήσεως των Ελλήνων πολιτών, των παθόντων εις μάχην κατά του εχθρού

Ημερομηνία

23/06/51

Φ.Ε.Κ.

183

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

  • Παρατείνεται η ισχύς άρθρων του από τον :
  • Παρατείνεται η ισχύς άρθρων του από τον :
  • Καταργείται από τον :