Νομοθέτημα

Ν. 2125/1952 - Περί παρατάσεως προθεσμιών τινών της κείμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

Ημερομηνία

12/05/52

Φ.Ε.Κ.

132

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

  • Παρατείνει την ισχύ άρθρων του :
  • Παρατείνει την ισχύ άρθρων του :
  • Παρατείνεται η ισχύς άρθρων του από τον :