Νομοθέτημα

ΠΔ 379/1983 - Επέκταση ευεργετημάτων ΑΝ 971/1949 σε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και λοιπούς δικαιούχους

Ημερομηνία

06/10/83

Φ.Ε.Κ.

136

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία