Νομοθέτημα

ΝΔ 1044/1971 - Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του ΑΝ 1324/1949 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου» κυρωθέντος διά του Ν 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν

Ημερομηνία

30/11/71

Φ.Ε.Κ.

245

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία