Ευεργέτημα

Εισαγωγή κατά προτίμηση στο Γ΄ Τμήμα της Σχολής Χωροφυλακής και προαγωγή στο βαθμό του υπολοχαγού μετά από εξάμηνη επιτυχή φοίτηση

Σχετικά Νομοθετήματα