Ευεργέτημα

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για τη λήψη διπλώματος Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας ραδιοτηλεγραφητού

Σχετικά Νομοθετήματα