Νομοθέτημα

Ν 927/1943 - Περί συνταξιοδοτικών διατάξεων αφορωσών τας οικογενείας των εκτελεσθέντων και εκτελούμενων παρ' Αναρχικών Ομάδων Στρατιωτικών και Δημοσίων Υπαλλήλων

Ημερομηνία

18/11/43

Φ.Ε.Κ.

388

Σχετικά Ευεργετήματα

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία