Νομοθέτημα

ΑΝ 1119/1946 - Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κείμενης συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας

Ημερομηνία

27/03/46

Φ.Ε.Κ.

118

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία