Νομοθέτημα

Ν 3320/2005 - Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και για τους ΟΤΑ

Ημερομηνία

23/02/05

Φ.Ε.Κ.

48

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

  • Παρατείνει την ισχύ άρθρων του :
  • Παρατείνει την ισχύ άρθρων του :