Νομοθέτημα

Ν 3202/2003 - Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διαχείριση και διαχείριση των ΟΤΑ, θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία

11/12/03

Φ.Ε.Κ.

284

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία

  • Παρατείνει την ισχύ άρθρων του :
  • Παρατείνεται η ισχύς άρθρων του από τον :