Νομοθέτημα

Ν 1647/1951 - Περί της διαδικασίας κανονισμού των Πολεμικών Συντάξεων και Βοηθημάτων

Ημερομηνία

11/01/51

Φ.Ε.Κ.

15

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία