Οργάνωση

ΣΣΝ (Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Νικόλαος Μυλωνάς (από 28-10-1941 μέχρι 12-10-1944), Ανδρέας Γυφτάκης (από 28-10-1941 μέχρι 12-10-1944), Θεόδωρος Μουτσούλας (από 21-8-1943 μέχρι 12-10-1944). Στον Πίναξ Αναγνωρισθείσων Οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/69, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούν. 1980, υπάρχει και το όνομα του Περρίκου στην Διοικούσα Επιτροπή.

Περίοδος δράσης

Κατοχή

28-10-1941 μέχρι 12-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή