Οργάνωση

Νομού Ρεθύμνης / Τζιφάκι

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Χρίστος Αετός Τζιφάκις

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-10-1943 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 30-9-1952)

15-10-1943 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 485/10-6-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 1/1972

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/11-8-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 54Β Τζιφάκης, 55 ΕΑΟ ΕΟΕ Μπαντουβά Εμμανουήλ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 86 ΕΑΟ ΕΟΕ Σελίνου, 87 ΕΑΟ ΕΟΕ Ν. Ρεθύμνης Χρ. Τζιφάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρέθυμνο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη