Οργάνωση

ΕΔΕΣ Τζουμέρκων

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Γεώργιος Αγόρος αντισυνταγματάρχης ιππικού (1-2-1943 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Αγόρος συνταγματάρχης ιππικού τεθ. (9-9-1941 μέχρι 12-3-1945), Δημ. Αναγνώστου ιατρός (1-12-1942 μέχρι 12-3-1945), Κωνσταντίνος Ζαλοκώστας ιδιώτης (1-12-1942 μέχρι 12-3-1945), Απόστολος Γούλας δημ. υπαλ. (1-12-1942 μέχρι 12-3-1945), Ιωάννης Φωτάκης ιδιώτης (1-12-1942 μέχρι 18-1-1943), Απόστολος Τσιβίκης (1-12-1942 μέχρι 12-3-1945), Κωνσταντίνος Γιαννούλης ιδιώτης (1-12-1942 μέχρι 6-1-1943)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-7-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 15/70

ΒΔ / ΠΔ

13/2/1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

549/6-8-1971 (ΦΕΚ 161/Α΄/19-08-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 2 Πίνακες ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης Παπαχριστοδούλου και οπλαρχηγοί ΑΝ 971/49, 2Α Καταστάσεις ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Παπαχριστοδούλου ΕΑΟ και ΕΟΕ ΑΝ 971/49.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τζουμέρκα, Άρτα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος