Οργάνωση

ΑΥΠ (Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών) Μαρτίνου-Γερακάκη

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αρχηγοί: Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Γεώργιος Γερακάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Σεπτέμβριος 1943 μέχρι Οκτώβριος 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

68/28-4-1953

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 4-6-1953 (ΦΕΚ 161/19-06-1953)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Ν9Β/17 ΑΥΠ Ιατρίδης - ΑΥΠ Μαρτίνος Κων.-Γερακάκης Γεωργ. - ΕΑΟ Εθνική Ένωσις.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα