Νομοθέτημα

Ν 2272/1952 - Περί παρατάσεως προθεσμιών τινών του Α.Ν. 971/1949 "περί απονομής ηθικών αμοιβών εις ΕΑΟ και ΕΟΕΑ" και συμπληρώσεως τούτου

Ημερομηνία

10/10/52

Φ.Ε.Κ.

298

Σχετικά Ευεργετήματα

No items found

Οργανώσεις που επηρεάζονται

No items found

Σχετική Νομοθεσία