Ευεργέτημα

Επίδομα για έφεδρους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων που έτυχαν αναβολής λόγω υγείας στην αλλοδαπή

Σχετικά Νομοθετήματα