Δημοσίευμα

2001 - Συνεδρίαση ΡΠ΄, Δευτέρα 28 Μαΐου 2001 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

13

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

8872

Ημερομηνία