Δημοσίευμα

2000 - Συνεδρίαση ΞΔ΄, Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2000 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Δ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

6

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4510

Ημερομηνία

Λέξεις κλειδιά