Δημοσίευμα

1998 - Συνεδρίαση ΞΖ΄, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 1998 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

6

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4464

Ημερομηνία

Λέξεις κλειδιά