Δημοσίευμα

1997 - Συνεδρίαση ΛΕ΄, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 1997 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2190

Ημερομηνία

Λέξεις κλειδιά