Δημοσίευμα

1996 - Συνεδρίαση ΡΛΗ΄, Τρίτη 4 Ιουνίου 1996 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

9

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

6954-6965

Ημερομηνία