Δημοσίευμα

1994 - Συνεδρίαση ΠΗ΄, 30 Μαρτίου 1994 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

5

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

3703

Ημερομηνία