Δημοσίευμα

1994 - Συνεδρίαση ΝΒ΄, Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 1994 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2131-2152

Ημερομηνία