Δημοσίευμα

1993 - Συνεδρίαση ΡΗ΄, Παρασκευή 2 Απριλίου 1993 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

7

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5545-5548

Ημερομηνία