Δημοσίευμα

1992 - Συνεδρίαση ΡΜΓ΄, Τετάρτη 3 Ιουνίου 1992 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

9

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

7026-7028

Ημερομηνία