Δημοσίευμα

1992 - Συνεδρίαση ΡΙ΄, Τρίτη 7 Απριλίου 1992 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

7

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5395-5450

Ημερομηνία