Δημοσίευμα

1992 - Συνεδρίαση ΡΔ΄, Δευτέρα 30 Μαρτίου 1992 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

6

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5094-5096

Ημερομηνία