Δημοσίευμα

1991 - Συνεδρίαση ΡΜΖ΄, 8 Μαρτίου 1991 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

6518-6519

Ημερομηνία