Δημοσίευμα

1991 - Συνεδρίαση ΡΚΣΤ΄, Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 1991 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

7

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5718

Ημερομηνία