Δημοσίευμα

1991 - Συνεδρίαση ΙΗ΄, Τρίτη 5 Νοεμβρίου 1991 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

769-848

Ημερομηνία