Δημοσίευμα

1991 - Συνεδρίαση ΙΓ΄, Τρίτη 29 Οκτωβρίου 1991 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

509-566

Ημερομηνία