Δημοσίευμα

1991 - Συνεδρίαση ΙΔ΄, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 1991 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

567-622

Ημερομηνία