Δημοσίευμα

1991 - Συνεδρίαση Γ΄, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 1991 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

9-56

Ημερομηνία