Δημοσίευμα

1990 - Συνεδρίαση Ζ΄, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 1990 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

5

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4483

Ημερομηνία