Δημοσίευμα

1990 - Συνεδρίαση ΠΔ΄, Τρίτη 20 Νοεμβρίου 1990 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τεύχος Δημοσίευσης

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος ΣΑ΄)

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

3853

Ημερομηνία