Δημοσίευμα

1990 - Συνεδρίαση ΛΘ΄, 21 Φεβρουαρίου 1990 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

0922-0923

Ημερομηνία