Δημοσίευμα

1990 - Συνεδρίαση ΛΣΤ΄, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 1990 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τεύχος Δημοσίευσης

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

0841

Ημερομηνία